Chúc mừng các bạn nhỏ tại Happy Candy English của cô Mỹ Anh hoàn thành xuất sắc khoá Step 2 của chương trình học tiếng Anh bản quyền quốc tế Budding Bean

Chúc mừng các bạn nhỏ tại Happy Candy English của cô Mỹ Anh hoàn thành xuất sắc khoá Step 2 của chương trình học tiếng Anh bản quyền quốc tế Budding Bean 🥰

Mong rằng các con sẽ luôn học hành chăm chỉ và đồng hành cùng nhau thật vui và hiệu quả nhé ❤️❤️