ĐÀO TẠO NÂNG CAO GIÁO VIÊN HỆ THỐNG BUDDING BEAN – SPRING MEETING (15/3/2024)

Chương trình đặc biệt dành riêng cho giáo viên hệ thống Budding Bean (giáo viên đến từ các đơn vị đăng ký sử dụng chương trình tiếng Anh Budding Bean – Học tiếng Anh theo cơ chế trẻ học tiếng mẹ đẻ) mang tên Spring Meeting. Budding Bean Việt Nam tổ chức buổi đào tạo nâng cao với các nội dung thay đổi theo từng mùa và luôn được cập nhật dựa trên những vướng mắc và khó khăn mà giáo viên gặp phải với lớp học thực tế. Trước mỗi buổi đào tạo, Budding Bean sẽ gửi khảo sát để thống kê những vấn đề và tần suất xuất hiện, từ đó xây dựng lên hệ thống hỗ trợ giải quyết và củng cố kỹ năng xử lý vấn đề cho giáo viên.

Trong buổi đào tạo mùa xuân đầu năm 2024 này, Budding Bean đã hỗ trợ giáo viên có cơ hội được thực hành và tìm hiểu sâu hơn về kỹ thuật giảng dạy của Stage 3-4 đồng thời bổ sung các kỹ thuật dạy Stage 4,… Ngoài ra, đến với buổi đào tạo, giáo viên được gặp gỡ và trao đổi cùng đồng nghiệp đến từ các đơn vị khác nhau, mô hình triển khai khác nhau, từ đó có thể chia sẻ kinh nghiệm dạy để cùng phát triển.

Hãy cùng xem lại những hình ảnh của buổi đào tạo tại đây!

 

Enter map content here.. [https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3689.137866971714!2d103.46754969999999!3d22.386159499999998!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36d2a1925367e377%3A0x476a81a7d5017b00!2sTrung%20t%C3%A2m%20ti%E1%BA%BFng%20Anh%20IRIS%20ONE!5e0!3m2!1svi!2s!4v1711947011003!5m2!1svi!2s]