Đào tạo Stage 3,4 cho các giáo viên Budding Bean

Nhằm hỗ trợ các giáo viên giải đáp những vướng mắc trong quá trình dạy Budding Bean, cũng như giúp các thầy cô tự tin hơn, nắm rõ kỹ thuật dạy các stage 3,4 theo phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ theo cơ chế tiếng mẹ đẻ, Budding Bean đã tổ chức buổi đào tạo dành cho các giáo viên Budding Bean và các giáo viên của những đơn vị thành viên đang sử dụng chương trình. 

 Cũng trong buổi đào tạo, Trainer Trần Thuỳ Dương – Giám đốc Đào tạo Budding Bean English Vietnam đã trao giấy khen cho các giáo viên có thành tích và phương pháp tốt trong quá trình “truyền cảm hứng” cho các học sinh của mình.