d.png

KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH BUDDING BEAN

Chương trình tiếng Anh Budding Bean được ra đời sau một quá trình nghiên cứu rất kĩ lưỡng của các nhà nghiên cứu và các chuyên gia về giáo dục sớm. Bởi vậy, các nội dung cũng như kết cấu của toàn bộ chương trình được thiết kế hoàn toàn phù hợp với thế giới quan của trẻ theo từng độ tuổi

STARTER SERIES

STARTER SERIES

FOUNDATION SERIES

FOUNDATION SERIES

PHONICS SERIES

PHONICS SERIES
cn-li500.png
kt-cu-chng-trnh.png
kt-qu-hc-sinh.png
giao-vien-bb.png

ĐÁNH GIÁ VỀ BUDDING BEAN

©2023 Budding Bean. All Rights Reserved.

Tìm kiếm