vcti.png

BUDDING BEAN ENGLISH


Trải qua hơn 10 năm giảng dạy tại nhiều nước châu Á, đặc biệt là các nước Đông Nam Á, các chuyên gia giáo dục và giáo viên tiếng Anh đến từ Anh, Úc, Mỹ, Canada, NewZealand… nhận thấy rằng: Phương pháp đã và đang sử dụng để dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai cho trẻ em châu Á KHÔNG HIỆU QUẢ.

Chính bởi vậy, họ đã cùng với các nhà nghiên cứu bắt đầu đi tìm kiếm giải pháp để giải quyết vấn đề trên. Sau một quá trình nghiên cứu, ý tưởng đã được nảy nở và phát triển đầy đủ thành chương trình học tiếng Anh Budding Bean – học tiếng Anh theo cơ chế trẻ học tiếng mẹ đẻ có BẢN QUYỀN QUỐC TẾ vào năm 2012.

nh.png
cau-chuyen-budding-bean.png
budding-bean-vietnam.png
su-menh-budding-bean.png
su-khac-biet-budding-bean.png
e.png
a.png
dc.png
b.png
©2023 Budding Bean. All Rights Reserved.

Tìm kiếm