Budding Bean và những giải thưởng đạt được năm 2019

Vào năm 2019, ghi nhận sự bùng nổ của Budding Bean, các giải thưởng được nhận từ Liên đoàn doanh nhân xuất sắc châu Á (AEEF) trở thành động lực phát triển của Budding Bean hơn nữa trong những năm tiếp theo

Sự ghi nhận đáng chú ý nhất có thể kể tới 2 giải thưởng mà Budding Bean nhận được từ Liên đoàn doanh nhân xuất sắc châu Á (AEEF):

 –   “THƯƠNG HIỆU CỦA NĂM 2019” dành cho Budding Bean là đơn vị giáo dục duy nhất đạt giải
 –   “THƯƠNG HIỆU UY TÍN DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN 2019”
Giải thưởng được trao bởi Liên đoàn Doanh nhân xuất sắc châu Á (AEEF) – tổ chức có ảnh hưởng lớn ở châu Á, đã tuyên dương cho hơn 5.000 công ty trong 9 năm qua và cho các “doanh nghiệp, doanh nhân, hàng hóa, dịch vụ” được công nhận là xuất sắc trong số 18 quốc gia châu Á tham gia. Giải thưởng được thẩm định lựa chọn bởi các chuyên gia kinh doanh, nhà chuyên môn về kinh doanh thương hiệu, các cơ quan nghiên cứu chính sách doanh nghiệp,…có uy tín tại nhiều quốc gia châu Á.

Budding Bean tin rằng giải thưởng này sẽ giúp các đối tác, phụ huynh trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng tăng thêm hiểu biết về thương hiệu Budding Bean được tôn vinh và là thương hiệu mang tầm quốc tế. Giải thưởng lần này cũng nằm trong chiến lược xây dựng thương hiệu toàn cầu của Budding Bean English.

Giải thưởng thương hiệu uy tín do người tiêu dùng bình chọn năm 2019

Budding Bean là đơn vị giáo dục duy nhất đạt giải “Thương hiệu của năm 2019” của Liên đoàn doanh nhân xuất sắc châu Á (AEEF)

GS,TS Ooi Chee Keong – Giám đốc chương trình Budding Bean thay mặt nhận giải thưởng của năm