Kết quả học sinh

CỘNG ĐỒNG HỌC SINH BUDDING BEAN
Group dành riêng cho các học sinh theo học chương trình tiếng Anh Budding Bean cùng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, kết nối với giáo viên và tìm kiếm lớp học phù hợp.

Bé Khánh Chi

Starter 4

LỚP HỌC BUDDING BEAN

Starter 4 - Stage 4

Bé Thùy An

Starter 2

Bé Bảo Châu

Stage 2

Bé Khánh Vy

Step 2

Bé Tú Uyên

Starter 1

Bé Khánh Ngân

Stage 5

Bé Phương Huyền

Starter 1

Bé Angelina

Starter 2

Bé Sunny

Step 4

Bé Vi An

Step 6

Bé Đức Tuệ

Step 1