Kết quả học sinh

CỘNG ĐỒNG HỌC SINH BUDDING BEAN
Group dành riêng cho các học sinh theo học chương trình tiếng Anh Budding Bean cùng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, kết nối với giáo viên và tìm kiếm lớp học phù hợp.

Bé Angelina

Starter 2

Bé Sunny

Step 4

Bé Vi An

Step 6

Bé Đức Tuệ

Step 1

Bé Thiên Kim

Starter 1

Bé Bảo An

Starter 3

Học sinh trường mầm non Hoa Sữa

Step 1

Bé Đỗ Mỹ Linh

Starter 1

Bé Kitty

Step 3

Bé Đào Anh Thư

Starter 2

Bé Linh Chi

Step 3

Bé Bom

Step 1