Các bạn nhỏ tại Tiếng Anh Ríu Rít – Fun English vui vẻ khi nhận được Chứng nhận hoàn thành khóa học

Sau mỗi khoá học các bạn nhỏ nhận chứng chỉ hoàn thành khoá học bạn nào cũng vui, các cô khích lệ sự cố gắng, chăm chỉ của các con…
Chúc các bạn nhỏ tại Tiếng Anh Ríu Rít hãy học hành chăm chỉ và đi với nhau thật vui và hiệu quả nhé!