Đào tạo giáo viên hệ thống Budding Bean tháng 9/ 2023

Bean không ngừng nâng cao chất lượng của giáo viên trong hệ thống. Các chương trình đào tạo luôn được diễn ra theo định kỳ, tại đây giáo viên được củng cố và cung cấp kiến thức, kỹ năng mới nhất trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em, giúp họ duy trì và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo viên của hệ thống Budding Bean luôn được theo dõi và đánh giá một cách khách quan và liên tục bởi đội ngũ chuyên môn. Phòng đào tạo thường xuyên ghé thăm lớp học và đảm bảo rằng giáo viên đang thực hiện giảng dạy đúng và hiệu quả. Đồng thời chúng tôi luôn sẵn sàng góp ý, hỗ trợ và phản hồi để giúp giáo viên phát triển.

Đợt đào tạo tháng 9/2023 tập trung vào việc thực hành nâng cao phương pháp tiếp cận 4SLPA. Sứ mệnh của Budding Bean không chỉ dừng lại ở việc đào tạo giáo viên mà còn mong muốn lan tỏa phương pháp giáo dục chất lượng tới nhiều học sinh hơn. Chương trình đào tạo giáo viên hệ thống định kỳ là một phần quan trọng của sứ mệnh này.Hy vọng rằng sự nỗ lực này sẽ mang lại lợi ích lớn cho cả cộng đồng giáo dục và học sinh, giúp trẻ em có cơ hội học tiếng Anh theo cách tự nhiên và hiệu quả.